Det er vegarbeid i Eiksundtunnelen frå i kveld til i morgon tidleg.

Tunnelarbeidet fører til at det blir manuell dirigering gjennom tunnelen i dette tidsrommet.

Utrykningskøyretøy kan passere.

Det blir også tunnelarbeid i Eiksundtunnelen natt til torsdag.