Mann dømd til tvungen omsorg av omsyn til samfunnsvernet

foto