Utanriksdirektoratet Midt Norge stadfestar måndag at dei har fått på plass ein avtale med Melshorn Hotell om akuttinnkvartering av asylsøkarar.

Hotellet har plass til 112 personar, og avtalen mellom Melshorn Hotell og UDI gjeld i først omgang fram til 6. februar. Det er moglegheit for forlenging av avtalen i opptil fire månadar, melder UDI.

Les også: Melshorn Hotell blir akuttmottak