Regjeringa med fleire endringar - opnar barnehagane frå 20. april, 1-4. trinn på barneskulane frå 27. april

foto