- Det er nettopp det som er poenget med straff

foto