Kommunestyret kjende seg pressa i eit hjørne

foto