Inviterer til temamøte om vindkraft og klima

foto