Det er politiet og Ålesund kommune som går ut med advarselen, i et felles brev. Brevet er blant annet sendt til alle skolene i kommunen, som igjen har fått i oppgave å informere foresatte. Sula kommune har sendt ut det samme brevet til sine skoler.

– Det har fra ulike kanaler kommet informasjon om at det kan være svært farlige rusmiddel i omløp i ålesundsområdet. De narkotiske stoffene er fentanyl og nitazen.

Slik starter brevet.

Frykter dødsfall

Fentanyl og nitazener har smertestillende og beroligende effekt.

– Siden stoffene er ekstremt sterke, er de vanskelige å dosere og dermed er risikoen for overdoser og dødsfall stor, står det videre.

Politiet og kommunen opplyser om at Tolletaten har gjort rekordbeslag av nitazenholdige stoff den siste tiden, og at det ble registrert et dødsfall i Norge forbindelse med stoffet senest i september.

– Vanskelig å oppdage

Politiet og kommunen frykter at stoffene er blandet inn i cannabisolje til e-sigaretter og andre cannabisprodukter. Det er lokale opplysninger fra de siste to ukene som gjør at politiet og kommunen frykter dette. Stoffene kan også være tilsatt i andre illegale rusmidler og piller.

Ifølge ansatte i kommunen som har tett kontakt med barn og unge, er vaping av cannabisolje populært. Denne er fri for lukt og smak.

– Det vil være vanskelig for brukerne å oppdage om oljen er tilsatt andre stoff enn det som skal være i utgangspunktet. Det skal for tida være god tilgang på cannabis-olje til vaping, står det i brevet.

– Vaping er en voksende trend blant ungdom i Ålesund viser Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i år. Dette bekrefter også ansatte ved skoler og skolehelsetjenesten. En ser bruk av vape fra tidlig ungdomsskolealder, står det videre.

Oppfordring til foresatte

Til slutt oppfordrer politiet og kommunen foresatte til å ha en samtale med sine ungdommer om bruk av alkohol og andre rusmiddel før juleferien.

– Skolefri gir god anledning for ungdom til å samles og til å feste, både med og uten rusmiddel. Uansett er det viktig at de unge har en bevissthet om at de ikke kan stole på innholdet i eventuelle illegale rusmidler eller en helt «normal» vape-sigarett. Ønsker at alle skal ha ei fin julehøytid og at alle er til stede ved skolestart i 2024, avslutter brevet.