Ser ikkje anna råd enn å halde fram med eigedomsskatt

foto