Difor er dette kameraet sett opp i Strandgata

foto