Mange prektige båtar kjem til festivalen i august

foto