foto
Teodor Baade Yksnøy likar å bidra så folk får kjekke opplevingar. Foto: Ingvild Aursøy Måseide

– Det er noko eg likar