Såg ikkje behov for å opprette lågpristilbod på kulturskulen

foto