– Stort etterslep på vedlikehald av det norske vegnettet

foto