Otto hugsar at han datt i brønnen som to-åring

foto