Vårvêr i låglandet – framleis kraftig vind på kysten

foto