Saka om plassering av ny kommunal barnehage blei utsett