Fleire brannbilar rykte ut, saman med politi og ambulanse.  Røykdykkarar gjekk inn i bygningen med vass-slangar.

Det har truleg også kome litt røyk inn i kontoravdelinga i første etasje, fortel Vikebladet Vestposten sin journalist på staden.

Kompressoren skaffar trykkluft til heile verkstaden, og bedrifta har ikkje andre kompressorar som reserveløysing. Ulmatec produserer teknologisk utstyr til skip og offshore.