Den sikta mannen har i politiavhøyr erkjent straffeskuld etter siktinga i saka der ein mann i tjueåra døydde som følgje av skadane han vart påført under ein valdsepisode i Ulstein tysdag 29. oktober.

Mannen som kort tid etter hendinga vart pågripen av politiet er førebels sikta for lekamsskading med døden til følgje. Mannen er i tjueåra og av austeuropeisk opphav.

Politiet fekk melding tysdag morgon klokka 04.45 at ein mann var utsett for vald i ei leilegheit i Ulstein. Den skadde mannen vart raskt teken hand om av ambulansepersonell og vart frakta til Volda sjukehus. Mannen vart deretter sendt til St. Olavs Hospital i Trondheim der han seinare døydde.

Avdøydde er heimehøyrande i Ulstein kommune. Pårørande er varsla.

Blir overført til Ålesund fengsel

Den sikta har fått oppnemnt advokat Torgeir Langva som forsvarar. Den sikta har tysdag ettermiddag sitte i avhøyr med politiet i lag med forsvararen sin. Politiet vil framstille den sikta for varetektsfengsling, truleg førstkomande torsdag. Den sikta blir tysdag kveld overført til Ålesund fengsel, der han blir underlagt brev- og besøksforbod.

Held fram etterforskinga

Kriminalteknikarar har i dag gjennomført åstadsundersøking. Politiet held fram si taktiske og tekniske etterforsking for fullt, og det vil bli føreteke obduksjon av avdøydde.

Av omsyn til dei pårørande vil namnet inntil vidare ikkje bli frigjeve, opplyser politiet.