– Viss me får meir pengar bør dei gå til å byggje opp fond

foto