Vil fylle ut rundt piren til Tampenbuda – fylket rår kommunen til å ikkje gje løyve