Nedskalerte talet på kor mange flyktningar Ulstein skal ta imot