Fjord1 skriv i ei driftsmelding måndag at dei må redusere kapasiteten på ein avgang på Hareid - Sulesund måndag. Det gjeld avgangen frå Sulesund 11.10.

Det er transport av ADR-last (farleg last) som fører til den reduserte kapasiteten.