Styret i Helse Midt-Noreg har bestemt at utrullinga av Helseplattforma ikkje blir utsett