Kampanjen starta 1.juni og varer til 31.august. No nærmar det seg Sommarles-fest ved dei to biblioteka. Laurdag 25.august kjem forfattar Arnfinn Kolerud som har skrive boka Snillionen, til Ulstein bibliotek. Dette skjer i samarbeid med Ulstein Mållag.

– Boka handlar om Frank og mora som vinn 24 millionar i lotto. Mora lovar pengar til den personen i bygda som oppfører seg snillast eller gjer noko snilt mot andre. Men konkurransen byr på utfordringar, og kampen om snillionen får fram det beste og det verste i innbyggjarane, fortel biblioteksjef Mona Iren Auganæs som gler seg til forfattaren kjem på besøk.

Dobling for Ulstein

Så langt i sommar har 307 elevar meldt seg på lesekampanjen ved biblioteket i Ulstein.

– Det er rundt dobbelt så mange som i fjor sommar, fortel Mona Iren.

Ho trur det er fleire grunnar til god deltaking.

– Vi har fått delt ut informasjon om kampanjen via skulen. I tillegg har vi hatt veldig gode besøkstal etter at det nye biblioteket opna. Både barn og unge er flinke til å kome innom og bruke biblioteket, fortel ho.

–I starten av kampanjen hadde vi også ei kick-off-samling for 4.klassingane med My Ragnhild Malfang, fortel Kjerstin Haddal som også jobbar ved biblioteket på barneskulen i Ulsteinvik.

Dei synest barna er flinke til å bruke biblioteka. Det viser igjen på bunkane med bøker som skal setjast på plass i hyllene når lesehestane har vore innom.

– Eg trur denne kampanjen er enormt viktig for å skape leseglede, meiner Mona Iren.

Både Hareid og Ulstein deltek i eit spennande prosjekt med Møreforsking i Volda der det vert forska på om lesekampanjen også viser igjen på lesedugleiken til barna.

Topp tre

På Hareid har det også vore stor oppslutning om kampanjen. Dei er faktisk på tredjeplass i fylket når det gjeld prosentvis deltaking. Heile 64,2 prosent av barneskuleelevane i kommunen er med så langt, og kanskje vert det enno fleire?

– No har vi halde på i over ti år med Sommarles, og det er godt innarbeidd i kommunen. Eg synest lærarane er flinke til å hjelpe oss med å marknadsføre kampanjen, og vi har eit godt samarbeid med skulane, fortel Anne Vasstrand som er biblioteksjef på Hareid.

Ho synest det er fint at alle kan lese på sitt nivå i denne kampanjen.

– Systemet er laga slik at ein 1.klassing ikkje treng å lese like mykje som ein 7.klassing for å gå opp i nivå, eller «Level» som det heiter i spelet, seier Anne.

Forfattar Mari Moen Holsve besøkjer Hareid bibliotek den 13.september.

– Det er ho som har skrive Sommarles-forteljinga, så det gler vi oss veldig til, fortel Anne.

PåFYLL AV Bøker PÅ HAREID: Myrthel Husøy Mork som skal byrje i 2. klasse og Samuel Husøy Mork som skal byrje i 1. klasse. Begge har klart å kome seg over Level 30 i Sommarles. Foto: Hareid folkebibliotek