Vikebladet Vestposten-journalisten Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll vart fredag valt til ny leiar i Møre og Romsdal Journalistlag. Dette skjedde under årsmøtet i journalistlaget fredag 20. oktober.

Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll tek over etter Håvard Ketil Sporsheim frå NRK Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal journalistlag arrangerer denne helga årsmøte og haustsamling i Molde.