Til avisa seier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide at Nille skulda DNB pengar og at overtakinga kom for å sikre rolla til DNB som långivar på best mogleg måte.

– Dette er også den beste løysinga for dei tilsette på Nille, kundar og samarbeidspartnarar slik situasjonen er no, seier kommunikasjonsdirektør Midteide i DNB.

Kjeda har 360 butikkar med 2.000 tilsette i Noreg. I tillegg har Nille 30 butikkar i Sverige.