- Dei kommunetilsette gjorde så godt dei kunne

foto