Går inn for at alle krinsar skal ha tilgjengelege bustadtomter

foto