Auke i konfliktsaker på Sunnmøre

foto
- Konfliktråd er eit enkelt og gratis tilbod for å dempe konfliktnivået i juridiske saker, seier daglig leiar Tom T. Græger i Clerks. Foto: Clerks.