Ulstein brannvesen hadde i 2015 totalt 73 utrykningar. Til samanlikning var det 62 året før.

45 av utrykningane var unødige utrykningar i samband med automatiske alarmar og uromeldingar. Til samanlikning var det 36 slike i 2014.

Ulstein brannvesen rykte ut til sju bygningsbrannar, mot fem i 2014. Det var ein pipebrann, to skipsbrannar og fem trafikkuhell. Det var også tre tilfelle av brann i bil, campingvogn eller traktor.

Det var i 2015 ingen utrykningar til Eiksundtunnelen.