Næringslivet meiner dei treng den tidlegaste hurtigbåten