Slik svarer NAV-leiaren på kvifor dei avkortar barnetrygda for dei som får sosialhjelp

foto