Rår formannskapet til å seie ja til ny turnhall

foto