Avinor førebur seg på storinnrykk – ventar lange køar

foto