Vil auka kapasiteten for å ta imot fleire flyktningar