- Feil å framstille kommunen som kald og kynisk

foto