Melby ber skulane vere førebudde på fleire utfall

foto