Førstkomande onsdag blir det både formannskapsmøte og kommunestyremøte i Hareid. Grunnen til det er at dei må diskutere renoveringa av Hareid rådhus. No som anboda har kome inn ser dei at prisen er høgare enn kommunen har budsjettert med.

Møtestad for båe møta er Melshorn Hotell.

Kor stort spriket mellom budsjett og anbod er er førebels ikkje offentleg. Sakspapira til møta var ikkje sendt ut før Vikebladet Vestposten gjekk i trykken onsdag.