Politiet på Sunnmøre minner om at det er bandtvang for hundar i fjellet. Fleire saueeigarar er engstelege for dyra på beitet.

Så oppmodinga er klar: hald hunden din i band.