Det totale elevtalet for grunnskulen i Hareid har auka med 18 dette skuleåret, medan det i Ulstein har minka med 66 elevar.

Tala er i høve til skuleåret 2015/2016, og tala for dette skuleåret baserer seg på innmelde per 1. desember 2016.

Ulstein:

I grunnskulen i Ulstein er det totalt 1136 elevar innmelde for komande skuleår. I fjor var talet 1202 elevar.

No:

Haddal skule: 62 elevar

Hasund: 190 elevar

Ulstein: 88 elevar

Ulsteinvik: 455 elevar

Ulstein ungdomsskule: 342 elevar.

Hareid:

Grunnskulen i Hareid har totalt 616 elevar. I fjor var talet 598 elevar.

No:

Hjørungavåg skule: 97 elevar

Hareid skule: 232 elevar

Bigset skule: 108 elevar

Hareid ungdomsskule: 616 elevar.

I tillegg kjem Brandal friskule, som startar med 24 elevar.

Konsulent Nils Ertesvåg ved oppvekstkontoret i Ulstein opplyser at det dei siste åra har vore Hasund og Ulstein skule som har vakse raskast. Der skal det no etablerast nytt byggefelt, og veksten i elevtalet kjem truleg derfor til å halde fram.

Men med nye byggefelt i Anholen og på Hofset sentrum kjem det truleg til å bli  endå større press på Ulsteinvik barneskule om nokre år. Dette skulen er alt for trong, og mange elevar blir i dag undervis i brakker.