Ingar Olav Bøen (57) har vore konstituert politimeister i Sunnmøre Politidistrikt sidan september 2014. I dag har statsråd utnevnt han som politimeister for Møre og Romsdal for ein periode på seks år.

Talet på politidistrikt blir redusert frå 27 til 12 frå 1. januar 2016.

Bøen er cand.jur. i tilegg til at han har Politiskulen. Bøen har tidlegare vore politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt, statsadvokat i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane stasadvokatembeter, dommarfullmektig i Ålesund byrett og konsulent ved Møre og Romsdal fylkesskattekontor.