Piggtråd har vore forbode i 11 år, men framleis er naturen full