– Før Riseelva tilbake til sitt gamle elveløp

foto