Rår politikarane til å opprette ordinært mottak

foto