– Blir stadig påminna kor fin denne dagen var

foto