Jonas vil utfordre fylkesordføraren på tap av natur