Manglar folk til å følgje opp ferjekontraktar for 10 milliardar kroner

foto