foto
Utvidar Intership-laget: Her står dagleg leiar og grunnleggjar av det Hareid-baserte brønnbåtreiarlaget, Ole Peter Brandal (t.h.) saman med Oddgeir Husøy – som er tilsett som teknisk sjef. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

– Vi har mål om å vekse vidare