foto
Utvidar Intership-laget: Her står dagleg leiar og grunnleggjar av det Hareid-baserte brønnbåtreiarlaget, Ole Peter Brandal (t.h.) saman med Oddgeir Husøy – som er tilsett som teknisk sjef. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

– Vi har mål om å vekse vidare

Med ei dobling av resultatet i 2020 sett i høve 2019 – peikar pila framleis markant oppover for det stadig veksande internasjonale brønnbåtreiarlaget med base på Hareid.