Møtet blir på Fredheim, måndag 5. desember.

Programleiar for kvelden er leiaren i Ulstein Mannskor, Otto Botnen. Ulstein Mannskor står også for programmet. Før matpausen er «fred og fridom» tema, og det vil gjenspeglast i musikalske og verbale innslag.

Det blir opplesing av Prøysen-dikt ved Morten Feiring, samt song ved Birgitte Vik Wymer, som både syng solo og saman med koret.

I pausen blir det kaffi og mat i tradisjonelle julematpakkar. Det blir også loddsal og sal av «Levd Liv».

Etter pausen blir det først eit kort innslag om nyekyrkja, før mannskoret tek over med julesongar. Her stiller mannskoret både åleine, og saman med Birgitte Vik Wymer.

Historielaget vonar på mykje folk i denne adventskvelden og ønskjer alle hjarteleg velkomne.